Förtroendevalda hos oss.

Leif Rundlöf (SD)

Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Barn- och ungdomsnämnden Ersättare SD 2019-01-01 2020-05-14
Kommunfullmäktige Ersättare SD 2018-10-15 2020-08-20