Förtroendevalda hos oss.

Göran Einar Ingemar Svensson (-)

Kontaktinformation

E-post:
goran.svensson@karlstad.se

Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot - 2018-10-15 2022-10-14