Förtroendevalda hos oss.

Göran Frödin (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-813 9316 (mobil)

E-post:
goran.frodin@karlstad.se

Bild på Göran Frödin
Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Valnämnden Ersättare M 2023-04-20 2023-10-12
Karlstad Airport AB Lekmannarevisor M 2021-03-31 2023-03-23
Karlstads Stadshus AB Lekmannarevisorsuppleant M 2019-04-16 2023-04-18
Karlstad Airport AB Lekmannarevisor M 2019-03-27 2021-03-30
Kommunrevisionen Vice ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Teknik- och fastighetsnämnden Ledamot M 2018-05-17 2018-12-31
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd Ledamot M 2018-01-25 2018-12-31
Karlstads Energi AB Ledamot M 2015-03-24 2019-03-26
Teknik- och fastighetsnämnden Ersättare M 2015-01-01 2018-05-16
Kommunfullmäktige Ersättare M 2014-10-15 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot M 2014-05-06 2014-10-14
Tåsan Kraft AB Ledamot M 2011-05-06 2015-03-23
Karlstads Energi AB Suppleant M 2011-04-12 2015-03-23
Stadsbyggnadsnämnden Ledamot M 2011-01-01 2014-12-31
Pensionärsrådet Ledamot M 2011-01-01 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare M 2010-11-01 2014-05-05
Mariebergsskogen AB Suppleant M 2008-10-16 2011-03-31