Förtroendevalda hos oss.

Margareta Ivarsson (C)

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Hjälpmedelsnämnden i Värmlands län Ersättare för Hammarö kommun 2023-01-01 2026-12-31
Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Krisledningsnämnd Ersättare för Hammarö kommun C 2021-03-30 2022-12-31
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd 1:e vice ordförande C 2012-08-01 2012-10-15
Karlstads-Hammarö gymnasienämnd Ersättare C 2001-01-01 2002-12-31