Förtroendevalda hos oss.

Utskott (10 st)

Namn
Arbetsmarknads-och socialnämndens AU
Barn- och ungdomsnämndens AU
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden AU
Kommunledningsutskottet
Kultur- och fritidsnämndens au
Miljönämndens AU
Stadsbyggnadsnämndens AU
Teknik- och fastighetsnämndens au
Tillväxtutskottet
Vård- och omsorgsnämndens AU