Förtroendevalda hos oss.

Övriga bolag (5 st)

Namn
Tåsan Kraft AB
Vindpark Vänern Kraft AB
Visit Karlstad AB
Oslo-Stockholm 2:55 AB
Vänerhamn AB