Förtroendevalda hos oss.

Kommunstyrelsen och nämnder (11 st)

Namn
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknads-och socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Omvärldsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Teknik- och fastighetsnämnden
Valnämnden
Vård- och omsorgsnämnden