Förtroendevalda hos oss.

Bolag inom Koncernen Karlstads kommun (7 st)

Namn
Karlstads Stadshus AB
Karlstad Airport AB
Karlstads Bostads AB
Karlstads El- och Stadsnät AB
Karlstads Energi AB
Karlstads Parkerings AB
Mariebergsskogen AB