Förtroendevalda hos oss.

Rådgivande organ (6 st)

Namn
Landsbygdsrådet
Mångfaldsforum
Näringslivsråd för samverkan mellan kommunen och näringslivet
Pensionärsrådet
Rådet för personer med funktionsnedsättning
Universitetsrådet