Förtroendevalda hos oss.

Gemensamma nämnder (5 st)

Namn
Drifts- och servicenämnden
Hjälpmedelsnämnden i Värmlands län
Karlstad-Hammarö överförmyndarnämnd
Kost- och servicenämnd
Krisledningsnämnd