Förtroendevalda hos oss.

Per-Samuel Nisser (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0706-89 39 39 (mobil)
054-540 12 88 (arbete)

Postadress:
Karlstads kommun Karlstad CCC 651 84 Karlstad
(utsändning)

E-post:
per-samuel.nisser@karlstad.se

Bild på Per-Samuel Nisser

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Karlstads Stadshus AB Ledamot 2019-04-16 - 2023-04-20
Kommunalråd Kommunalråd 2018-10-18 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunledningsutskottet Ordförande 2018-11-06 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2018-10-18 - 2022-10-14
Krisledningsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Omvärldsnämnden Ledamot 2018-10-18 - 2022-10-14
Oslo-Stockholm 2:55 AB Suppleant 2019-03-27 - 2023-05-01
Styrgrupp förTåg i tid Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Tillväxtutskottet Ersättare 2018-11-06 - 2022-11-01
Universitetsrådet Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31