Förtroendevalda hos oss.

Sofia Magnusson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-001 05 68 (mobil)

E-post:
sofia.magnusson@karlstad.se

Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot S 2022-10-15 2023-10-12
Kommunfullmäktige Ersättare S 2019-09-10 2022-10-14
Samverkan barn och ungdom Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1:e vice ordförande S 2019-01-01 2022-12-31
Rådet för personer med funktionsnedsättning Ersättare S 2013-02-20 2014-12-31
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot S 2011-01-01 2018-12-31