Förtroendevalda hos oss.

Förtroendevalda hos oss.

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Kommunfullmäktige, revisorerna och beredningar

Kommunstyrelsen och nämnder

Gemensamma nämnder

Utskott

Bolag inom Koncernen Karlstads kommun

Övriga bolag

Förbund

Rådgivande organ

Övrigt

Stiftelser

Partier