Förtroendevalda hos oss.

Karlstads Stadshus AB

Mandatperiod: 2023-04-19 - 2027-04-25

Uppdrag (15 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Tallgren Anders Socialdemokraterna Ordförande 1
Larsson Nisser Margareta Moderata samlingspartiet 1:e vice ordförande 2
Pettersson Andreas Centerpartiet 2:e vice ordförande 3
Sandberg June Socialdemokraterna Ledamot 4
Karlsson Bubholz Monika Miljöpartiet de gröna Ledamot 5
Nilsson Erik Kristdemokraterna Ledamot 6
Edman Tony Sverigedemokraterna Ledamot 7
Larsson Linda Socialdemokraterna Suppleant 9
Högkvist Marie Centerpartiet Suppleant 10
Wikström Niklas Liberalerna Suppleant 11
Scheller Ulrik Miljöpartiet de gröna Suppleant 12
Torin Alexander Moderata samlingspartiet Suppleant 13
Lennartsson Robin Sverigedemokraterna Suppleant 14
Stiglert Göran Socialdemokraterna Lekmannarevisor 15
Samuelsson Birgitta Socialdemokraterna Lekmannarevisorsuppleant 16

Uppdragshistorik

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Start Slut
Nilsson Erik Kristdemokraterna Ersättare 2019-04-16 2023-04-18
Larsson Linda Socialdemokraterna 1:e vice ordförande 2019-04-16 2023-04-18
Larsson Nisser Margareta Moderata samlingspartiet 2:e vice ordförande 2019-04-16 2023-04-18
Bergman Mats Moderata samlingspartiet Ledamot 2022-12-08 2023-04-18
Wikström Niklas Liberalerna Ersättare 2019-04-16 2023-04-18
Nilsson Frida Centerpartiet Ledamot 2019-04-16 2023-04-18
Nisser Per-Samuel Moderata samlingspartiet Ledamot 2019-04-16 2022-12-07
Lidén Per-Inge Miljöpartiet de gröna Ordförande 2019-04-16 2023-04-18
Tallgren Anders Socialdemokraterna Ledamot 2019-04-16 2023-04-18
Holm Barenfeld Christian Moderata samlingspartiet Ersättare 2019-04-16 2023-04-18
Stiglert Göran Socialdemokraterna Lekmannarevisor 2019-04-16 2023-04-18
Sandberg June Socialdemokraterna Ledamot 2019-04-16 2023-04-18
Torin Alexander Moderata samlingspartiet Ersättare 2019-04-16 2023-04-18
Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Start Slut
Knape Anders Moderata samlingspartiet Ledamot 1995-11-17 1999-04-19
Larsson Linda Socialdemokraterna Suppleant 2011-04-19 2014-03-31
Lund Kopparklint Marléne Moderata samlingspartiet Ledamot 2015-04-21 2018-11-01
Larsson Nisser Margareta Moderata samlingspartiet Ledamot 2011-04-19 2015-04-20
Dahlby Ulf Moderata samlingspartiet Ledamot 1999-04-20 2001-11-01
Edman Pernilla Socialdemokraterna Suppleant 2007-04-17 2011-04-15
Larsson Nisser Margareta Moderata samlingspartiet Suppleant 2015-04-21 2019-01-30
Nisser Per-Samuel Moderata samlingspartiet Vice ordförande 2007-05-15 2011-04-15
Lindblom Henrik Folkpartiet Ledamot 1999-04-20 2001-11-01
Dahlby Ulf Moderata samlingspartiet Ledamot 2001-11-02 2003-03-31
Edman Pernilla Socialdemokraterna Suppleant 2015-04-21 2019-04-16
Lindblom Henrik Folkpartiet Ledamot 1995-11-17 1999-04-19
Melesjö Windahl Lena Socialdemokraterna Ordförande 1999-04-20 2001-11-01
Melesjö Windahl Lena Socialdemokraterna Suppleant 1995-11-17 1999-04-19
Wikström Niklas Liberalerna Ledamot 2011-04-19 2019-04-16
Knape Anders Moderata samlingspartiet Ordförande 2001-11-02 2003-03-31
Scheutz Per Folkpartiet Suppleant 2003-05-07 2007-04-17
Pettersson Andreas Centerpartiet Suppleant 2015-04-21 2019-04-16
Nisser Per-Samuel Moderata samlingspartiet Ordförande 2011-04-19 2019-04-16
Larsson Linda Socialdemokraterna 1:e vice ordförande 2014-04-01 2019-04-16
Larsson Linda Socialdemokraterna Suppleant 2005-01-20 2007-04-17
Knape Anders Moderata samlingspartiet Vice ordförande 2003-05-07 2007-05-14
Ordell Gunnar Moderata samlingspartiet Suppleant 2011-04-19 2019-04-16
Dahlby Ulf Moderata samlingspartiet Ledamot 1995-11-17 1999-04-19
Lindblom Henrik Folkpartiet Ledamot 2001-11-02 2003-03-31
Ohlsson Maria Moderata samlingspartiet Suppleant 2011-04-19 2015-04-20
Sandberg June Socialdemokraterna Suppleant 2003-11-12 2007-04-17
Norlin Christian Socialdemokraterna Suppleant 2011-04-19 2015-04-20
Mattsson Jonny Kristdemokraterna Ledamot 2002-11-29 2003-03-31
Holm Alteblad Håkan Socialdemokraterna Ledamot 2003-05-07 2011-04-15
Melesjö Windahl Lena Socialdemokraterna Vice ordförande 2011-04-19 2014-03-31
Lidén Per-Inge Miljöpartiet de gröna 2:e vice ordförande 2015-04-21 2019-04-16
Nisser Per-Samuel Moderata samlingspartiet Ledamot 2003-05-07 2007-04-17
Nilsson Erik Kristdemokraterna Suppleant 2017-05-01 2019-04-16
Assad Begli Parvane Vänsterpartiet Suppleant 2015-04-21 2019-04-16
Sandberg June Socialdemokraterna Ledamot 2015-04-21 2019-04-16
Larsson Nisser Margareta Moderata samlingspartiet Ledamot 2019-01-31 2019-04-16
Lindblom Henrik Folkpartiet Ledamot 2003-05-07 2011-04-15
Knape Anders Moderata samlingspartiet Vice ordförande 1999-04-20 2001-11-01
Mattsson Jonny Kristdemokraterna Suppleant 2003-05-07 2007-04-17
Holm Alteblad Håkan Socialdemokraterna Ledamot 2011-04-19 2015-04-20
Nisser Per-Samuel Moderata samlingspartiet Suppleant 1995-11-17 1999-04-19
Holm Alteblad Håkan Socialdemokraterna Ledamot 2002-04-26 2003-03-31
Melesjö Windahl Lena Socialdemokraterna Ordförande 2003-05-07 2011-04-15
Melesjö Windahl Lena Socialdemokraterna Vice ordförande 2001-11-02 2003-03-31
Torin Alexander Moderata samlingspartiet Suppleant 2019-01-31 2019-04-16