Förtroendevalda hos oss.

Per-Samuel Nisser (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0706-89 39 39 (mobil)

Telefon:
054-540 12 88 (arbete)

E-post:
per-samuel.nisser@karlstad.se

Bild på Per-Samuel Nisser

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Vänerhamn AB Lekmannarevisorsuppleant 2023-03-24 2027-06-04
Kommunrevisionen Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot M 2022-10-15 2022-10-19
Karlstads Stadshus AB Ledamot M 2019-04-16 2022-12-07
Oslo-Stockholm 2:55 AB Suppleant M 2019-03-27 2023-01-19
Krisledningsnämnd Ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Tillväxtutskottet Ersättare M 2018-11-06 2022-11-01
Kommunledningsutskottet Ordförande M 2018-11-06 2022-10-14
Kommunalråd Kommunalråd M 2018-10-18 2022-10-20
Kommunstyrelsen Ordförande M 2018-10-18 2022-10-20
Omvärldsnämnden Ledamot M 2018-10-18 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot M 2018-10-15 2022-10-14
Oslo-Stockholm 2:55 AB Ledamot M 2016-03-01 2019-03-26
Kommunledningsutskottet Ordförande M 2014-11-05 2018-10-14
Tillväxtutskottet Ersättare M 2014-11-05 2018-10-14
Karlstads Stadshus AB Ordförande M 2011-04-19 2019-04-16
Drifts- och servicenämnden Ordförande M 2011-01-01 2014-12-31
Krisledningsnämnd Ordförande M 2011-01-01 2018-12-31
Kommunledningsutskottet Ordförande M 2010-11-01 2014-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande M 2010-11-01 2018-10-14
Kommunledningsutskottet Vice ordförande M 2007-05-22 2010-10-31
Tillväxtutskottet Ersättare M 2007-05-22 2014-10-14
Karlstads Stadshus AB Vice ordförande M 2007-05-15 2011-04-15
Kommunstyrelsen Vice ordförande M 2007-05-15 2010-10-31
Kommunalråd Kommunalråd M 2007-05-15 2018-10-14
Krisledningsnämnd Ledamot M 2007-05-15 2010-12-31
Omvärldsnämnden Ledamot M 2007-05-14 2018-10-14
Miljönämnden Ledamot M 2007-01-01 2007-09-13
Kommunfullmäktige Ledamot M 2006-11-01 2018-10-14
Tåsan Kraft AB Ledamot M 2003-05-16 2007-03-31
Karlstads Stadshus AB Ledamot M 2003-05-07 2007-04-17
Kommunstyrelsen Ersättare M 2002-11-04 2006-10-31
Karlstads Energi AB Ledamot M 2001-11-02 2007-03-31
Karlstads Energi AB Ledamot M 1999-04-17 2001-11-01
Karlstads Energi AB Vice ordförande M 1996-07-01 1999-04-16
Karlstads Stadshus AB Suppleant M 1995-11-17 1999-04-19
Tåsan Kraft AB Ledamot M 1995-05-23 1999-05-28
Karlstad-Grums vattenverksförbund Ledamot M 1995-01-01 1998-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare M 1994-11-01 1998-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot M 1994-11-01 1998-10-31
Tåsan Kraft AB Ledamot M 1992-06-01 1995-05-22
Karlstad-Grums vattenverksförbund Ledamot M 1992-01-01 1994-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare M 1991-11-01 1994-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot M 1991-11-01 1994-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot M 1988-11-01 1991-10-31