Förtroendevalda hos oss.

Lena Melesjö Windahl (S)

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Stiftelsen Värmlands Museum Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Karlstads Bostads AB 1:e vice ordförande S 2015-03-24 2019-03-26
Karlstads Stadshus AB Vice ordförande S 2011-04-19 2014-03-31
Karlstad Airport AB Vice ordförande S 2011-04-12 2015-03-23
Drifts- och servicenämnden Ersättare för Karlstads kommun S 2011-01-01 2014-03-31
Krisledningsnämnd Ledamot för Karlstads kommun S 2011-01-01 2014-03-31
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande S 2010-11-01 2014-03-31
Kommunledningsutskottet Vice ordförande S 2010-11-01 2014-03-31
Drifts- och servicenämnden Ordförande S 2010-01-01 2010-12-31
Tillväxtutskottet Ersättare S 2006-11-07 2014-03-31
Omvärldsnämnden Ledamot S 2006-11-02 2014-03-31
Krisledningsnämnd Ordförande S 2006-05-18 2010-12-31
Karlstads Stadshus AB Ordförande S 2003-05-07 2011-04-15
Tillväxtutskottet Ordförande S 2003-01-01 2006-11-06
Kommunledningsutskottet Ordförande S 2003-01-01 2010-10-31
Kommunstyrelsen Ordförande S 2002-11-04 2010-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot S 2002-11-01 2006-10-31
Kommunstyrelsen Vice ordförande S 2001-11-02 2002-10-31
Kommunalråd Kommunalråd S 2001-11-02 2014-03-31
Karlstads Stadshus AB Vice ordförande S 2001-11-02 2003-03-31
Karlstads Stadshus AB Ordförande S 1999-04-20 2001-11-01
Kommunstyrelsen Ordförande S 1998-11-01 2001-11-01
Kommunalråd Kommunalråd S 1998-11-01 2001-11-01
Kommunfullmäktige Ledamot S 1998-11-01 2014-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare S 1998-05-29 1998-10-31
Karlstads Stadshus AB Suppleant S 1995-11-17 1999-04-19