Förtroendevalda hos oss.

Birgitta Samuelsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-659 25 31 (mobil)

E-post:
birgitta.samuelsson@karlstad.se

Bild på Birgitta Samuelsson

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunrevisionen Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Karlstads Stadshus AB Lekmannarevisorsuppleant 2023-04-19 2027-04-25
Karlstads Bostads AB Lekmannarevisor 2023-03-24 2027-04-06
Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Karlstads Bostads AB Lekmannarevisor S 2019-03-27 2023-03-23
Mariebergsskogen AB Lekmannarevisorsuppleant S 2019-03-27 2023-03-23
Kommunrevisionen Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Karlstads Bostads AB Lekmannarevisor S 2016-02-18 2019-03-26
Mariebergsskogen AB Lekmannarevisorsuppleant S 2015-03-24 2019-03-26
Kommunrevisionen Ledamot S 2011-08-25 2018-12-31
Karlstads Parkerings AB Lekmannarevisor S 2011-08-25 2015-03-23
Karlstads Bostads AB Ledamot S 2011-04-12 2011-08-25
Omvärldsnämnden Ordförande S 2006-11-02 2010-10-31
Mariebergsskogen AB Ledamot S 2003-03-25 2011-03-31
Kommunfullmäktige Ordförande S 2002-11-01 2006-10-31
Kommunfullmäktige Ordförande S 2002-11-01 2010-10-31
Mariebergsskogen AB Suppleant S 2001-12-12 2003-03-31
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande S 2001-11-02 2002-10-31
Kommunfullmäktige Ordförande S 1998-11-01 2001-11-01
Kommunfullmäktige Ordförande S 1994-11-01 1998-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot S 1991-11-01 1994-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare S 1991-11-01 1994-10-31
Valberedningen Suppleant S 1990-03-16 1991-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot S 1988-11-01 1991-10-31