Förtroendevalda hos oss.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-614 14 90 (mobil)

E-post:
marlene.kopparklint@karlstad.se

Bild på Marléne Lund Kopparklint

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Ledamot för Karlstads kommun 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot M 2018-10-15 2022-10-14
Karlstads Stadshus AB Ledamot M 2015-04-21 2018-11-01
Krisledningsnämnd Ersättare för Karlstads kommun M 2015-01-01 2018-12-31
Kommunledningsutskottet Ersättare M 2014-11-05 2018-10-14
Kommunledningsutskottet Ersättare M 2013-01-22 2014-10-14
Rådet för personer med funktionsnedsättning Ordförande M 2013-01-22 2018-10-16
Samverkan barn och ungdom Ledamot M 2013-01-22 2018-10-16
Pensionärsrådet Ordförande M 2013-01-22 2018-10-16
Kommunalråd Kommunalråd M 2013-01-01 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot M 2013-01-01 2018-10-14
Kost- och servicenämnd Ledamot M 2012-09-01 2018-12-31
Pensionärsrådet Ledamot M 2011-01-01 2012-12-31
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande M 2011-01-01 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot M 2010-11-01 2018-10-14
Stadsbyggnadsnämnden Ersättare M 2007-11-08 2010-12-31