Förtroendevalda hos oss.

Erik Nilsson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
054-540 12 77 (arbete)

E-post:
erik.nilsson2@karlstad.se

Bild på Erik Nilsson

Uppdrag (13 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Tillväxtutskottet Ledamot 2022-11-07 2026-10-28
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-21 2026-10-23
Samverkan barn och ungdom Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunledningsutskottet Ersättare 2022-11-07 2026-10-14
Vård- och omsorgsnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Pensionärsrådet Ersättare 2023-02-21 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Vård- och omsorgsnämndens AU Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Rådet för personer med funktionsnedsättning Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Karlstads Stadshus AB Ledamot 2023-04-19 2027-04-25
Karlstads Bostads AB 1:e vice ordförande 2023-03-24 2027-04-06
Landsbygdsrådet Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare för Karlstads kommun 2023-01-01 2026-12-31
Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Karlstads Stadshus AB Ersättare KD 2019-04-16 2023-04-18
Karlstads Parkerings AB Suppleant KD 2019-03-27 2023-03-23
Stadsbyggnadsnämnden Ordförande KD 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare för Karlstads kommun KD 2019-01-01 2022-12-31
Karlstads Parkerings AB Suppleant KD 2018-12-06 2019-03-26
Kommunledningsutskottet Ledamot KD 2018-11-06 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot KD 2018-10-18 2022-10-20
Kommunalråd Kommunalråd KD 2018-10-18 2022-10-20
Kommunfullmäktige Ledamot KD 2018-10-15 2022-10-14
Tillväxtutskottet Ledamot KD 2017-05-01 2018-10-14
Kommunledningsutskottet Ersättare KD 2017-05-01 2018-10-14
Kommunalråd Kommunalråd KD 2017-05-01 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot KD 2017-05-01 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot KD 2017-05-01 2018-10-14
Stadsbyggnadsnämnden Ordförande KD 2017-05-01 2018-12-31
Karlstads Stadshus AB Suppleant KD 2017-05-01 2019-04-16
Omvärldsnämnden 2:e vice ordförande KD 2014-10-16 2017-04-30
Valberedningen Ersättare KD 2014-10-16 2017-08-24
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande KD 2014-10-15 2017-04-30
Miljönämnden 2:e vice ordförande KD 2011-01-01 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare KD 2010-11-01 2014-10-14
Kommunfullmäktige Ersättare KD 2003-07-08 2003-09-18
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare KD 2000-03-17 2000-11-23