Förtroendevalda hos oss.

Xiurong Yu (SD)

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Karlstads Parkerings AB Lekmannarevisorsuppleant 2023-03-24 2027-04-06
Kommunrevisionen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Karlstad-Grums vattenverksförbund Lekmannarevisor 2023-02-16 2026-12-31
Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Kommunfullmäktige Ersättare SD 2022-05-11 2022-10-14
Miljönämnden Ersättare SD 2022-02-24 2022-12-31
Barn- och ungdomsnämnden Ersättare SD 2021-05-20 2022-02-24
Kultur- och fritidsnämnden Ersättare SD 2020-10-14 2021-05-20