Förtroendevalda hos oss.

Stig Arne Persson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
076-051 87 00 (mobil)

E-post:
stig.arne.persson@karlstad.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Karlstads El- och Stadsnät AB Suppleant 2023-03-24 2027-04-06
Gode män gällande jordbruks- och skogsfrågor Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Karlstad Airport AB Lekmannarevisorsuppleant KD 2019-03-27 2021-03-30
Tåsan Kraft AB Lekmannarevisorsuppleant KD 2019-03-27 2023-03-23
Mariebergsskogen AB Lekmannarevisor KD 2019-03-27 2023-03-23
Visit Karlstad AB Lekmannarevisor KD 2019-03-27 2023-04-01
Kommunrevisionen Ledamot KD 2019-01-01 2022-12-31
Tåsan Kraft AB Lekmannarevisorsuppleant KD 2017-10-01 2019-03-26
Karlstad Airport AB Lekmannarevisorsuppleant KD 2017-10-01 2019-03-26
Kommunrevisionen Ledamot KD 2017-10-01 2018-12-31
Visit Karlstad AB Lekmannarevisor KD 2017-10-01 2019-03-26
Mariebergsskogen AB Lekmannarevisor KD 2017-10-01 2019-03-26
Arbetsmarknads-och socialnämnden Ersättare KD 2015-01-01 2017-10-01