Förtroendevalda hos oss.

Bo Paulsson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
070-300 04 04 (mobil)

E-post:
bo.paulsson@karlstad.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Karlstad Airport AB Suppleant 2023-03-24 2027-04-06
Valnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Stiftelsen Karlstadshus Ersättare 2023-04-20 2026-12-31
Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Valnämnden Ledamot C 2022-02-24 2022-12-31
Barn- och ungdomsnämnden Ersättare C 2019-06-18 2022-12-31
Tåsan Kraft AB Lekmannarevisor C 2015-03-24 2019-03-26
Karlstads Bostads AB Lekmannarevisorsuppleant C 2015-03-24 2019-03-26
Kommunrevisionen Ledamot C 2015-01-01 2018-12-31
Karlstads Parkerings AB Ordförande C 2011-04-13 2014-12-31
Mariebergsskogen AB Vice ordförande C 2007-03-31 2011-03-31
Kommunfullmäktige Ersättare C 2006-11-01 2010-10-31