Förtroendevalda hos oss.

Monika Karlsson Bubholz (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
076-1260102 (mobil)

E-post:
monika.karlsson.bubholz@karlstad.se

Bild på Monika Karlsson Bubholz

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Landsbygdsrådet Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Teknik- och fastighetsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Styrgrupp förTåg i tid Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunalråd Kommunalråd 2022-10-21 2026-10-23
Teknik- och fastighetsnämndens au Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Karlstads Stadshus AB Ledamot 2023-04-19 2027-04-25
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-21 2026-10-23
Oslo-Stockholm 2:55 AB Suppleant 2023-05-02 2027-06-06
Tillväxtutskottet Ersättare 2022-11-07 2026-10-28
Organisation Uppdrag Parti Start Slut
Kommunledningsutskottet Ledamot MP 2023-05-01 2023-05-31
Kommunledningsutskottet Ledamot MP 2022-11-07 2024-05-31
Kommunledningsutskottet Ledamot MP 2022-11-07 2022-11-21
Kommunledningsutskottet Ersättare MP 2021-03-22 2021-05-17
Karlstads Energi AB Ordförande MP 2019-03-27 2023-03-23
Karlstad-Grums vattenverksförbund Ersättare MP 2019-01-01 2022-12-31
Teknik- och fastighetsnämnden 2:e vice ordförande MP 2019-01-01 2022-12-31
Tillväxtutskottet Ersättare MP 2018-11-06 2022-11-01
Kommunledningsutskottet Ersättare MP 2018-11-06 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot MP 2018-10-18 2022-10-20
Kommunalråd Kommunalråd MP 2018-10-18 2022-10-20
Kommunfullmäktige Ledamot MP 2018-10-15 2022-10-14
Karlstads Energi AB Ordförande MP 2018-03-27 2019-03-26
Oslo-Stockholm 2:55 AB Ledamot MP 2016-11-10 2019-03-26
Krisledningsnämnd Ledamot för Karlstads kommun MP 2016-11-01 2018-12-31
Drifts- och servicenämnden Ordförande MP 2016-11-01 2018-12-31
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande MP 2016-11-01 2018-10-14
Kommunalråd Kommunalråd MP 2016-11-01 2018-10-14
Tillväxtutskottet Ordförande MP 2016-11-01 2018-10-14
Tåsan Kraft AB Ordförande MP 2015-03-24 2019-03-26
Karlstads Energi AB Suppleant MP 2015-03-24 2018-03-26
Karlstad-Grums vattenverksförbund Ersättare för Karlstads kommun MP 2015-01-01 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot MP 2014-10-15 2018-10-14
Teknik- och fastighetsnämnden Ersättare MP 2012-02-16 2014-12-31